Skal du sælge eller optimere en af dine udlejningsejendomme?

Ejendomsinvesteringer er kendetegnet som både en aktiv og passiv investering. Nedenfor vil vi fremhæve og forklare de vigtigste punkter, som er væsentlige at forholde sig til ved salg af en udlejningsejendom.


Til vurdering af en investeringsejendom / udlejningsejendom gør følgende sig gældende:

- Aktuel lejeindtægt

- Forbrugsoplysninger - Er forbruget særskilt?

- Ejendommens stand og tekniske installationer

- Ejendommens fremtidige forventede vedligeholdelse

- Mulige optimeringer ift. indtægt og drift

- Ejendommens geografiske beliggenhed


Ovenstående punkter er værdisættende for en investeringsejendom.
Vi vil gerne tilbyde en dialog omkring netop din ejendom og vil naturligvis gerne svare på eventuelle spørgsmål.

Hos Blue-Estate Erhvervsmægler er vi altid opmærksomme på ejendommens nuværende situation, samt de udviklingsmuligheder der er til stede. Vi kan derfor også fremhæve de elementer, der er vigtige for, at man som investor kan tage den endelige beslutning om salg el. køb af den aktuelle ejendom.

Vi har en stor markedsindsigt, og er altid opmærksomme på de nyeste udviklinger indenfor ejendomsmarkedet, samt den nyeste lovgivning og de politiske beslutninger der omhandler ejendomsinvestering.